Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός

Available in English English   Disponible en Espanol Español   Disponible en Français Français   Disponível em Português Português  

Τοποθετήστε τον κέρσορα επί τα χαρακτηριστικά του χάρτη για να μάθετε περισσότερα
The Mycenaean World

Share

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός «Μυκηναϊκή» είναι ένας συλλογικός όρος για τους λαούς της Ελλάδα που συμμερίζονταν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Το όνομα προέρχεται από τη μεγαλύτερη ελληνική πόλη αυτής της περιόδου: Μυκήνες. Η μυκηναϊκή περίοδο είναι η σκηνογραφία για την πολλή κλασική ελληνική λογοτεχνία, όπως η ιστορία του Τρωικού πολέμου από τον Όμηρο.

   Η μυκηναϊκή τέχνη επηρεάστηκε πολύ από τους Μινωίτες της Κρήτης, ωστόσο, οι Μυκηναίοι φαίνονται να ήταν πολύ πιο πολεμοχαρείς από τους Μινωίτες και τελικά τους κατέκτησαν. Στη συνέχεια, οι Μυκηναίοι κατακτήθηκαν από τους Δωριείς κατά τη διάρκεια μιας περιόδου γνωστή ως η κατάρρευση της Εποχής του Χαλκού.


Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι χάρτες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι © ExploreTheMed