Η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Επιλέξτε μια χρονική περίοδο:
1)Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Χωρισμένη (400 μ.Χ.)       2)Βάρβαρες Εισβολές (370-450 μ.Χ.)
3)Βάρβαρες Εισβολές (450-500 μ.Χ.)           4)Τα Γερμανικα Βασίλεια (500 μ.Χ.)

Τοποθετήστε τον κέρσορα επί τα χαρακτηριστικά του χάρτη για να μάθετε περισσότερα
Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Share


Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να φθίνει σιγά τον 3ο αιώνα μ.Χ., μία από τις κύριες αιτίες της πρόωρης παρακμής της Ρώμης ήταν μια σειρά από πληγές, όπως η πανούκλα του Κυπριανού, η οποία αποδεκάτισε τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας, αυτό έκανε δυσκολότερο για τους Ρωμαίους αυτοκράτορες για να στρατολογήσουν τους στρατούς και εισπράττουν φόρους.
      Ο Διοκλητιανός έγινε αυτοκράτορας το 284 μ.Χ., είδε την τεράστια αυτοκρατορία ως ακυβέρνητη και την χωρίσε στη μέση: η Ανατολική και η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπό την ηγεσία των διαφόρων αυτοκρατόρων κατοπινών, η Ανατολική και η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επανενώθηκαν σε μια ενιαία οντότητα. Αλλά ο Θεοδόσιος Α΄ ήταν ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας ο οποίος κυβέρνησε μια ενιαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά το θάνατό του το 395 μ.Χ., η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίστηκε μια για πάντα, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κυβερνήθηκε από την Κωνσταντινούπολη, ενώ η πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, η Ρώμη, το Μιλάνο, και η Ραβέννα. (Βλ. τον χάρτη 1)
      Στο 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ., μετακινούμενοι πληθυσμοί από την Κεντρική Ασία άρχισαν να μεταναστεύουν από την πατρίδα τους και να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε όλη την ευρασιατική ήπειρο. Μία από αυτές τις ομάδες ήταν οι Ούννοι, οι οποίοι έφτασαν στην Ευρώπη περίπου 370 μ.Χ.. Η άφιξη των Ούννων στην Ευρώπη προκάλεσε μια μεγάλη ακούσια κίνηση των γερμανικών λαών, οι οποίοι αιώνες νωρίτερα, είχαν μετακινηθεί κάτω από τη Σκανδιναβία και είχαν εγκατασταθεί στις βόρειες παρυφές της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας. Αυτές οι Γερμανικές λαοί ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να εισχωρήσουν στον κόσμο της Μεσογείου, μερικές φορές εγκαταστάθηκαν ειρηνικά, μερικές φορές λεηλάτησαν ρωμαϊκές πόλεις και μερικές φορές έγιναν μισθοφόροι να υπερασπίσουν ρωμαϊκές πόλεις ενάντια σε άλλους εισβολείς βάρβαρος. Οι Βησιγότθοι ήταν μία από τις πρώτες ομάδες να φθάσουν, εισέβαλαν στα Βαλκάνια και νίκησαν ένα μεγάλο ρωμαϊκό στρατό στη μάχη της Αδριανούπολης το 378 μ.Χ.. Τότε μετανάστευσαν στην Ιταλία και λεηλάτησαν την Ρώμη το 410 μ.Χ., τέλος, ίδρυσαν ένα Βασίλειο στον τομέα της Ακουιτανίας.


      Άλλες γερμανικές ομάδες ακολούθησαν σύντομα, όπως οι Βάνδαλοι οι οποίοι σάρωσαν τη Δυτική Ευρώπη και στην Αφρική, όπου κατέκτησαν την Καρχηδόνα και καθιέρωσαν ένα βασίλειο εκεί. (Βλ. τον χάρτη 2) Οι γερμανικές εισβολές ήταν αμείλικτες, οι Άγγλοι και οι Σάξονες εισέβαλαν στη Βρετανία και ανάγκασαν τους Ρωμαίους να εγκαταλείψουν το νησί το 410 μ.Χ., οι Φράγκοι ανέλαβαν τον έλεγχο της Γαλατίας, και οι Οστρογότθοι κατέκτησαν την Ιταλία. (Βλ. τον χάρτη 3) Από το 500 μ.Χ., η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε πια, έχει αντικατασταθεί από μια σειρά γερμανικών βασιλείων. (Βλ. τον χάρτη 4) Αλλά η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ακόμα άθικτη και επέζησε για τα επόμενα χίλια χρόνια με το όνομα: η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι χάρτες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι © ExploreTheMed